Kezdőlap

Cserkuthi József (előbb Czeh József),

kegyesrendi tanár, szül. 1816. nov. 2. Váczon; a gymnasiumot szülővárosában, a theologiát Nyitrán és Szent-Györgyben végezte; tanított több helyen, végre 1853-tól Szegeden, hol 1864. nov. 30. meghalt. Nevét 1861-ben magyarosította Cserkúthyra.

Munkái:

1. Imádságok és énekek a tanuló ifjuság számára. Kolozsvár, 1843. (Czeh névvel.)

2. Erdély történeteinek rövid rajza a honi ifjuság számára. U. ott, 1845. (Czeh névvel.)

3. Latin hangmértan az Alváry-féle latin versezet nyomán a tanuló ifjuság számára. Pest, 1857. Irta Cs. J. (2. jav. és bőv. kiadás. Szeged, 1860. Czech József és Cserkuthi. 4. kiad. U. ott, 1874. Cserkuthi József névvel.)

4. Latin nyelvtani szabályok a nevek nemeiről, az igék mult idejéről és hanyatszaváról. Szeged, 1863. (2. jav. kiadás.) és U. ott, 1866.

5. Névjegyzék a Schubert-Virányiféle természetrajza növény-ábrákhoz. U. ott, 1866. (2. jav. kiadás.)

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 88.

M. Sion 1864. 974.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Csaplár Benedek szives közlése és gyászjelentés.