Kezdőlap

Csernák József,

pozsonyi kanonok, szül. 1796. márcz. 30.; misés pappá szenteltetett 1818. aug. 18.; azután érsekujvári plébános volt; 1860-ban a pozsonyi káptalanban kanonok és 1868-ban a pozsonyi káptalanban kanonok és 1868-ban aranymisés pap, midőn koronás arany érdemkeresztet kapott. Meghalt 1871. máj. 17. Pozsonyban.

Munkái:

1. Rede für das Fest des heil. Stephans Ungarns ersten Königes verfasset. Pest, 1823. (Szent-István ünnepén Budán tartott egyházi beszéd.)

2. Egyházi szózat, melyet szabadalmas Érsekujvár városának népéhez, a nemzet sajtá kormánynyal megajándékoztatása városi örömünnepén márcz. 30. 1848. emelt. Nyitra.

Schematismus Strigoniensis 1857-70.

Némethy Lajos, Szent-István napi Dicsbeszédek 33.

Petrik Bibliogr.

Necrologium Strigoniense 161. és gyászjelentés.