Kezdőlap

Csernátoni (Vajda) János,

ev. ref. lelkész és nagy-enyedi ev. ref. tanár, 1749-52-ben a leidai egyetemen tanult.

Munkái:

1. Szüntelen világoskodó lámpás. Nagy-Enyed, 1770. (Halotti beszéd Pál Ilona asszony, Borosnyai N. Zsigmond házastársa felett 1769. nov. 26.)

2. Sepsi Zoltáni Czirjék Dienes úrnak alsó fejér vármegyei főispányságába való beiktatásakor mondott rövid öröm dall szept. 22. U. ott, 1828.

Nevét Tsernátoni W. Jánosnak irta.

Nánasi (Steph.), Pharus Hungarico-Batav. Lugd. Batav. 1778. 28.

Petrik Bibliogr. III. 689.