Kezdőlap

Csernátoni (Tsernátoni) Pál,

enyedi ev. ref. tanár, székely származású; 1656-ban a kolozsvári ref. kolégiumban az ékesszólás lectora, azután a fiatal Bethlen Miklós utitársa volt Német-, Franczia-, Angolországban és Belgiumban. 1661-ben megfordult a heidelbergi egyetemen és 1667-ben Leidában. Külföldi utjából visszatérve, 1668-ban Enyedre választották meg a számtan és philosophia tanárává, midőn a hittani kérdésekben Dési Mártonnal tartott, míg a philosophiában Descartes rendszerét első ültette át Erdélybe. Meghalt 1679-ben.

Kéziratban fönmaradt Logikáját a kolozsvári ref. kollégium könyvtára őrzi.

Bod, Smirnai szent Polykárpus 101.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 133. 244. 375. 468.

Benkő, Transsilvania II. 387.

Parnassusi Időtöltés VII. 11.

Philosophiai Pályamunkák I. 46.

Budapesti Szemle IV. 1858. 211. (Szilágyi S., Erdély Irodalomtörténete.)

Molnár Aladár, Közoktatás Története I. 586.