Kezdőlap

Csernátoni (Tsernátoni Vajda) Sámuel,

marosvásárhelyi ev. ref. tanár; a nagy enyedi Bethlen-kollégiumban tanult; 1767-ben külföldre ment és a hollandi egyetemeken fejezte be tanulmányait. 1780-ban a székely-udvarhelyi kollégiumhoz választatott meg conrectornak a bölcselet, természettan és mennyiségtan tanítására. 1783. jún. 3-tól 1803. nov. 12-ig a marosvásárhelyi kollégiumban a bölcselet tanára volt, midőn 53 éves korában meghalt.

Munkái:

1. Philosophicum tentamen in quo demonstratur ex natura Dei, ejusque atributis lumine rationis cognitis, divinam rerum futurarum praescientiam falli non posse; nec tamen libertatem actionum humanarum affligere. Viennae, 1791.

2. Az emberi értelemnek természeti históriája, vagy olyan filosophia vizsgálás, a mely az emberi elmék tulajdonságainak és azoknak a tapasztaláson fundált okait adja elő. Jegyzetekkel és magyarázatokkal bővítve. Flögel német eredetije után magyarítva. Kolozsvár, 1795.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 66. 68. l.

Danielik, M. Irók II. 46.

Figyelő XIII. 163.

Koncz József, Marosvásárhelyi ev. ref. Iskola Ismertetése 231.

Petrik Bibliographiája III. 689.