Kezdőlap

Csernay (Csernota) József,

Rózsahegyen.

Kézirati munkája a jelen század első feléből: Allocutio brevis sapphica ad com. Stephanum Illésházy; végén: Pro exhilaratione modica narratio (tót versekben), a m. n. múzeum kézirattárában.