Kezdőlap

Cserneczky Gyula,

ügyvéd Budapesten, hol 1888. ápr. 16. meghalt 44. évében.

Fiatalabb éveiben az irodalommal is foglalkozott; versei, balladái, Anacreon és Lord Byron után s spanyolból ford. költeményei a Várad cz. albumban (1864.) és másutt jelentek meg.

Szerkesztette a Heckenast-féle Regélőt is.

Vasárnapi Ujság 1888. 17. sz.

Figyelő XXV. 1888. 78. l. és gyászjelentés.