Kezdőlap

Cserneczky József,

neve a hires Conversations-Lexicon-pörben lett ismeretessé. Midőn Wigand 1830. febr. 6. kiadta a Közhasznú Esmeretek Tára programmját, egyik mutatványczikk alatt Cs. neve is előfordult; Bajza a Figyelmeztetés cz. röpiratában megtámadta Wigand vállalatát és Cs. czikkét kegyetlenűl tönkre tette; erre Cs. febr. 23. mint szerkesztő kiadta Feleletét, azután még többen is hozzá szóltak a pörhöz. Cs. ez alatt úgy látszik ott hagyta a Közh. Esm. Tárát és a Sas cz. folyóiratot szerkesztette 1831-ben Pesten Thaisz Andrással, de a III. kötettel máj. 2. ezt a vállalatot is elhagyta s Kassára ment, hol a Szemlélő cz. szépirodalmi s művészeti lapot szerkesztette Kovacsóczyval együtt 1833. júl. 1-től decz. 27-ig, midőn a lap megszünt.

Több czikket irt abba Cs. alájegyzéssel. Cs. életpályájáról többet nem sikerült megtudnom.