Kezdőlap

Csernigei Ignácz,

jezsuita tanár, szül. 1721. júl. 7. Klagenfurtban; élete nagyobb részét Bécsben, Gráczban és Klagenfurtban töltötte.

Nagyszombatban 1748-ban az ékesszólás tanár volt, midőn a következő latin költeménye jelent meg: Vindiciae prisci seculi. Tyrnaviae, 1748.

Klagenfurtban egy német halotti beszédet is adott ki.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi II. 578.

Stoeger, Scriptores.