Kezdőlap

Csernovics Ferencz,

bölcseletdoktor, jezsuita tanár, szül. 1680-ban Magyarországon és 1700-ban Nagyszombatban lépett a rendbe; később bölcseletet tanított Kolozsvárt (1722) és Nagyszombatban; azután Udvarhelyt volt a rendház főnöke s 1732-ben Kolozsvárt a főiskola rectora és kancellárja; innét Kassára tették át, hol 1736. febr. 4. meghalt.

Munkái:

1. Magni manes Transylvaniae principum. Claudiopoli, 1722. (Bölcseletdoktori értekezés.)

2. Columen orbis christiani Joannes Hunniades victoriis de ottomanica potentia clarissimus, epico carmine celebratus. Tyrnaviae, 1724.

3. Propugnaculum reipublicae christianae religione conditum, Hungarorum fortitudine V saeculis defensum, nunc ethice adumbratum. U. ott, 1724.

4. Propugnaculum reipublicae christianae in Hungaria iniquis casibus prdita U. ott. 1725. (A két utóbbi munkát többen, igy Katona is Mindszenti Antalnak tulajdonítják.)

5. Epistolae heroum et heroidum Ungariae. Cassoviae, 1725. (Névtelenűl.)

6. Ortus et progressus almae archiepiscopalis societatis Jesu universitatis Tyrnaviensis a primis illius initiis ad annum usque 1660. Tyrnaviae, 1725. és 1728. Két rész. (Némelyek Tolvaj Imrének tulajdonítják, ki a munkát folytatta.)

7. Annus salutis 1730 aureus... ab illustrissima poesi Viennensi inscriptus, mense mai, die 4. Viennae. (Franciscus Maister névvel.)

Annus saecularis universitatis Tyrnaviensis... 1735. cz. munkát, melyet neki tulajdonítanak, Milkovics Mihály irta.

Horányi, Nova Memoria 725.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 238. 319.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 876. 895.

Fejér, Historia Academiae 63.

Stoeger, Scriptores 50.

Sommervogel, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. Paris, 1884. 674. 1115. 1293.

Petrik Bibliogr.