Kezdőlap

Csernus Gerő,

főgymnasiumi r. tanár, szül. 1853. febr. 24. Nemes-Militicsen Bács-Bodrogmegyében; tanult Baján, Kalocsán, hol két évi theologiát is végzett a budapesti egyetemen és az eperjesi jogakademián. 1878-ban a görög- és latin nyelvből tanári képesítést nyert. 1879-ben Fehértemplomon rendes tanár lett, hol jelenleg is működik. Jogi tanulmányait magán úton végezte és az eperjesi s kecskeméti jogakadémiákon jog- és államtudományi vizsgákkal fejezte be 1884-ben.

Irodalmi működését 1882-ben kezdte; eredeti s görögből fordított költeményeket, tárczaczikket közölt a következő lapokban: Délibáb, Temesvári Hirlap, Délmagyarországi Lapok, Krassó-Szörényi Lapok, Zombor és Vidéke, Sárosmegyei Közlöny, Bolond Istók és Egyetértés.

Köleményeit most rendezi sajtó alá.

Önéletrajzi adatok.