Kezdőlap

Csernyánszky Ferenc,

vácz-egyházmegyei kath. lelkész, szül. 1797-ben; misés pappá 1820-ban szenteltetett föl; azután több helyen káplánkodott, így Majsán (1830), Nagy-Kátán (1836), végre administrator lett Apostagon, hol 1839. jún. 14. meghalt.

Történeti czikkeket és aphorismákat irt a Regélőbe és Honművészbe (1835), Hasznos Mulatságokba (1836-37), verseket az Aurorába s a Tudom. Gyűjtemény melléklapjába a Koszorúba.

Munkája: Gyásztisztelet 1835. febr. 19. elhúnyt mélt. gróf Keglevich László úrnak... Pesten.

Kéziratban Juris Publici Regni Hungariae Notiones quaedam breves in usum Tyronum et vel maxime ecclesiasticorum collectae és versei vannak a m. n. múzeumban.

Szinnyei Repertóriuma Tört. II.