Kezdőlap

Csernyánszky Sámuel,

ág. ev. lelkész, szül. 1759. szept. 13. Nyustyán, hol atyja Cs. János lelkész volt; atyja korán elhalván, bátyja Cs. János, a későbbi superintendens viselte gondját, iskoláit Selmeczbányán, Osgyánban és Pozsonyban járta; 1780-ban a jenai egyetemre ment. Hazájába visszatérvén, 1782-ben bakabányai lelkész lett, utóbb Turopolyára, majd Bátra költözött, hol 1809. febr. 12. meghalt.

Munkái:

1. Nábožné pisne, které v nemeckém jazika složil C. F. Gellert. Pozsony, 1783. (Gellert egyházi énekei németből ford. Ism. Novi Eccles. Annales. Schemnicii, 1793. I. Trim. II. 89. Trim. III. 128.)

2. Pamatné přibeky grofa Morica Beňovskyho. U. ott, 1808. (Gróf Benyovszky Móricz emlékezetes kalandjai.)

3. Epistola posthuma Josephi II. rom. condam imperat. ad summum rom. pontificem reliquosque ecclesiae romanocatholicae episcopos exarata, svadens r. catholicorum unionem cum acatholicis. Cum notis editoris. (Schemnicii), 1790. (Névtelenűl.) E levelet a császár állítólag élte utolsó napjaiban a római pápához és a püspökökhöz intézte, de szerzője Cs. S.

4. Nejlávnejši pravidla slovenské dobropisebnosti. Selmeczbánya, 1802. (Legfőbb szabályok a tót helyesiráshoz).

Hamaljar Agendája számára 13 kancionálét irt.

Haan, Cithara Sanctorum 52.

Slovnik Naucny II. 507.

Ballagi Géza, Politikai Irodalmunk 644. 658.

Slovenské Pohlady 1887. 8. sz.

Vlček, Dejiny Literatury Slovenskej 27.

Petrik Bibliogr. és Czambel Samu szives közlése.