Kezdőlap

Cserszky Antal,

orvosdoktor, a Beregmegyei munkácsi s szentmiklósi uradalmak főorvosa, több vármegyék táblabirája. Meghalt 1834-ben 55. évében és deczember utolsó napján temették el Munkácson.

Czikkei: A cholera Beregmegyében és útmutatás a patikai vizsgálatra. (Orvosi Tár 1832.) A mérges állatokról. (U. ott, 1833.)

Munkája: A marhadög leirása. Debreczen, 1829. (Sztankó Jánossal együtt.)

Kéziratban: Az orvoslás és gyógyítás szóbeli értelmekről (1823.) censurai példánya a n. múzeumban.

Hazai s Külföldi Tudósítások 1835. I. 7. sz.

Csokonai-Album 265.

Szinnyei Könyvészete.