Kezdőlap

Cservenák Beniamin,

ág. ev. theologiai tanuló, szül. 1816. okt. 9. Pelsőczön Zólyommegyében, hol atyja a latin nyelv tanára volt; tanult szülőhelyén, azután Losonczra küldték a magyar nyelv megtanulása végett; 1839-ben a hallei egyetemen a bölcseletet és theologiát hallgatta s 1844-ben nyelvek tanulása végett Boroszlóba ment; 1841-ben elbetegesedett és Bodonyba Nógrádmegyébe vonult bátyjához Cs. Károly tanítóhoz, kinél 1842. jún. 15. meghalt.

Munkája: Zradlo slovenska. Pest, 1844. (Tótok tüköre. Megyarország története tót szellemben írva, melyet Hurban M. József hluboki ev. lelkész adott ki bevezetéssel és a szerző életrajzával.)

Irt még egy tót egyháztörténetet is, de ennek megjelenéséről nincs tudomásom.

Slovenské Pohlady 1888. 4. sz.

Petrik Bibliogr.

Vlček, Dejiny Literatúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890.