Kezdőlap

Cservenicz Antal,

praemontrei kanonok, gyöngyösi hevesmegyei származású; 1816-ban a humaniorák II. osztályát tanította a rozsnyói gimnasiumban, 1819. Lőcsén, 1820. Rozsnyón, 1825. Kassán volt tanár; 1829-ben a felsőbb kollegiumban tanított és a főgymnasium igazgatója volt Nagyváradon. Meghalt 1843. márcz. 13. élete 51. évében.

Munkái:

1. Ode festivis honoribus magn. ac rev. d. Danielis Udránszky, cath. eccl. Scepus. canonici, dum per liter. distr. Cassov. superior. stud. dierector renunciaretur, dicata. Cassoviae, 1826.

2. Ode ill. ac rev. dno Joanni Hám, episcopo Szatmáriensi ab A. Cr. can. reg. praem. et II. human. professore in devotissimi cultus et pietatis testimonium oblata. Pestini, 1827.

3. Honoribus illustr. ac rev. dni Aloysii Richter, occasione solemnis in castro Jászó ingressus. N.-Varadini, 1830.

Schematismus Canon. Regul. Ordinis Praemonstratensis de Castro Jászó 1891. 135. 178.