Kezdőlap

Cservényi Alajos,

piarista tanár, szül. 1790. márcz. 28. Brezánfalván Nyitramegyében; 1808. okt. 9. lépett a rendbe s 1816. jún. 23. misés pappá szentelték föl; tanított 1809-11. Privigyén, 1812-13. Podolinban, 1814. Rózsahegyen, mire 1815-16. Váczon philosophiát tanult, 1817-18. theologiát Nyitrán és Szent-Györgyön; 1819-21-ben Kalocsán grammatikát tanított, 1822-ben Debreczenben rhetorikát; 1823-ban Ujhelyen, 1824-ben Nagy-Károlyban ugyanazt, 1825-31-ig beszterczén humaniórákat. 1832-ben Kolozsvárt a jogászok és bölcselettanulók convictusában felügyelő; 1836-34. u. ott a rhetorika tanára volt; 1835-ben Nagy-Károlyban költészetet tanított; 1836-38-ig Máramarosszigeten és 1839-42. Váczon ugyanazt és 1842-47-ig a rendi növendékeknél philologiát és aesthetikát, 1847-48-ban Nagy-Becskereken poézsit, 1849-50-ben Váczon ugyanazt és a latin nyelvet az új tanrendszerben. Megfhalt 1853. nov. 22. Korponán, mint a rendház helyettes főnöke.

Munkái:

1. Bucolicon in auspicatissimum adventum Daphnidis... Joannis Bapt. Grosser, praepositi per Hungariam et Transsilvaniam clericorum regularium scholarum piarum provincialis, a rhetoribus gymnasii Claudiopolitani productum et oblatum anno 1834. Claudiopoli.

2. Ode honoribus patris Joannis Bapt. Grosser... dum canonicae visitationis causa in collegium Claudiopolitanum veniret, in observantiae testimonium oblata 1834. U. ott.

3. Elegia honoribus adm. rev. patris Bapt. Grosser praepositi... dum festum nominis sui felix recoleret, in grati animi testimonium anno 1835. devotissime dicata. Nagy-Karolini.

4. Ode Honoribus adm. rev.... patris Joannis Bapt. Grosser S. Piarum praepositi provincialis, dum festum nominis sui felix recoleret in tesseram sincere pietatis nomine collegii Vaciensis 1839 oblata.

Latin beszédeinek, melyeket a gymnasiumi felsőbb két osztály növendékeihez tartott, kiadására előfizetést hirdetett, de azok kinyomatásában megakadályozta őt halála.

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szíves közlése.