Kezdőlap

Csesznok István,

ev. ref. lelkész, szül. 1761-ben Rimaszombatban; hittani tanulmányait Sárospatakon végezte, mire 1791-ben Utrechtbe, majd Göttingába s az 1792. nyári félévre Jénába ment. Haza jövén, 1793-95-ig káplánkodott és 1795-ben rendes lelkész lett Hangácson, hol 1828-ban meghalt.

Munkája: Az igaz keresztyéni szeretetnek minden más keresztyén virtusok felett való méltóságáról irott idvességes elmélkedés. Debreczen, 1807. (Szatmári Király Pál felett tartott halotti beszéd.)

Uj M. Athenás 495.

Mokos, Magyarországi tanulók a jénai egyetemen 80.