Kezdőlap

Csesznok Pál,

orvostudor, rimaszombati gömörmegyei származású.

Munkája: Dissertatio inauguralis medicopharmacologica de opio ejusque praeparatis. Pestinii, 1845.

Rupp, Beszéd 165.

Szinnyei Könyvészet.