Kezdőlap

Csete Antal (györgyfalvi),

prépost és veszprémi őrkanonok, szül. 1804-ben; három évig volt káplán; 1831-től ceremoniárius, 1836-tól püspöki titkár, 1840-től szentszéki ülnök; 1841-től attalai plébános és alesperes, 1852-től őrkanonok és veszprémi plébános. 1854-ben lett pápai főesperes és lyceumi aligazgató; 1859-ben az egyházkerületi iskolák felügyelője; 1866-ban hantai prépost. Meghalt 1872. jún. 2. Pesten 68. évében.

Egyháztörténelmi czikkeket irt a M. Sionba (1863. 1865. 1867.)

Munkája: Gizela királyné sirjáról. Esztergom, 1862. (Különnyomat a M. Tudom. Értekezőből.)

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék kötet.

Schematismus Weszprimiensis 1869. 1872.

Vasárn. Ujság 1872. 23. sz.

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.