Kezdőlap

Csete József,

egri prépost.

Munkája: Evangeliumok, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római calendáriom rende szerént való vasárnapokon, innepeken és némely kiváltképpen való ájtatossággal üllendő napokon Magyarországban és Erdélyben... Nagyszombat, 1731. (Ezt megelőzi: Calendarium ab Ao. 1731-58.)