Kezdőlap

Csete Lajos,

okleveles gyógyszerész, szül. 1858. febr. 3. Nagy-Szalontán Biharmegyében; a gymnasiumot szülővárosában, majd Kecskeméten végezte; azután a gyógyszerészi pályára lépett és 1878-ban a budapesti egyetemen gyógyszerészi oklevelet nyert. Mint gyógyszertártulajdonos három évig önállóan működött Hajóson Pestmegyében; jelenleg hirlapiró a fővárosban.

Irodalmi működése 1885-ben kezdődik, mely időtől fogva a Bosszem Jankónak állandó munkatársa s egyik legnépszerűbb alakjának. Pokrócz Ádámnak megteremtője, a többi fővárosi élczlapokban is számos humoros közleménye jelent meg. A Mátyás Diák cz. élczlap 1890. pályázatán a Sikkasztó Barnabás cz. állandó alakjával pályadijat nyert.

Munkái:

1. Mehet! Pokrócz Ádám humorisztikus naptára az 1887-ik ordináré esztendőre. Bpest, 1886.

2. Pokrócz Ádám könyve. U. ott, 1887.

3. Mehet! Pokrócz Ádám humorisztikus naptára az 1888-ik kunczstükkös esztendőre. U. ott, 1887.

4. Venus titka, értekezés a kendőző szerekről. U. ott, 1887.

5. Bumm! Humorisztikus naptár az 1888-ik mihaszna esztendőre. U. ott, 1887.

6. Mehet! Pokrócz Ádám humorisztikus naptára az 1889-ik drágalátos esztendőre. U. ott, 1888.

7. Tréfa és való. Furcsa és tréfás historiák. U. ott, 1889.

8. Kaczagó világ. U. ott, 1889. (Sacher-Masoch beszélyeinek fordítása.)

10. Az élelmi piacz titkai. Népszerű kalauz a hamisított és egészségtelen élelmi czikkek, italok sat. fölismerésére. U. ott, 1889.

11. Mehet! Pokrócz Ádám humor. naptára az 1890-ik glanczos esztendőre. U. ott, 1889.

12. Karambol naptár. Szerk. Pokrócz Ádám 1889-re. U. ott, 1889.

13. A coupé titkai. Paprikás történetek a vasúti életből. Úti kalandok. Pokrócz Ádám szemfüleskedései nyomán. U. ott, 1890. (Utközben! X.)

14. Magyar nóták. U. ott, 1891. (Élczlapokban megjelent humorisztikus és népies versei.)

15. Athenaeum Zona Naptára 1892-re. U. ott.

16. Vorbercz!! U. ott, év. n. (Adomák.)

Szerkesztette a Pokrócz Ádám czímű élczlapot 1886. okt. 31-től 1887. máj. 29-ig és Pokrócz Ádám Lapját 1891. decz. 6-tól Budapesten.

Horváth Ignácz Könyvészete 1889.

Corvina 1890. 15. sz. és önéletrajzi adatok.