Kezdőlap

Cséti (Chrismár) Otto,

bányatanácsos, tanár a selmeczi bányász- és erdészakadémián; 1859-ben a selmeczi akadémián a bányászatot tanulta, azután több évig bányászmérnök volt Diós-Győrött.

Czikkeket irt a Bányászati s Kohászati Lapokba (1874. 1877. 1881-82.)

Munkája: Erdészeti földméréstan. Az országos erdészeti egyesület által 100 arany pályadíjjal jutalmazott munka. Bpest, 1888.

Selmeczi Akadémia Emlékkönyve. 1871. 205.

Horváth Ignácz Könyvészete 1888.