Kezdőlap

Csiba (Chiba) Márton (tejfalvi),

ev. ref. lelkész volt Beregszászon és buzgó hittérítő 1637 körül.

Munkája: Romanocategoricus, az az, Az Apostoli vallással ellenkező, minapi, Római-Catholicusok tudományának mutató Laistroma. Melylyet az Nemes Szemely Tey-Falvi Chiba Marton egy Papista vállásra tevelyedet Attyafianak irt. (Debreczen) 1637. (Ajánlva van Perényi Gábornak, Ugocsa és Abauj várm. főispánjának és nejének, Salgai Kata asszonynak.)

Katona, Historia Critica XXXI. 835.

Gr. Kemény József, Történelmi és Irod. Kalászatok 176.

Szabó K., Régi M. Könyvtár I. 291.