Kezdőlap

Csida (Tsida) József,

kath. plébános volt a győri egyházmegyében, 1790-1803-ig Szent-Györgyön (Sopronm.), azután Lajta-Pordányban; 1808-ban már nem fordul elő neve a Schematismusokban, valószinüleg ekkor halt meg.

Munkája: Szent István magyarok első dicsőséges királyának dicsérete, melyet Bécsben a nemes magyar nemzet nemzeti inneplése alkalmatosságával élő nyelven mondott... kis-asszony havának 26. napján 1792. Bécs, 1792.

Calendarium Dioeces. Cleri Jaurinensis 1790-1808.

Némethy Lajos, Szent István királyról mondott Dicsbeszédek Irodalma 4.