Kezdőlap

Csider Antal, balogi,

gömörmegyei ev. ref. lelkész.

Munkája: Az erény asszonyi ábrázatban, halotti beszédben lerajzolva, melyet Losonczy Johanna asszonynak, Tornallyay Antal úr élete kedves párjának utolsó érdemlett tiszteletére készített. Rozsnyó, 1837.

Petrik Bibliogr.