Kezdőlap

Csider Károly,

ügyvéd, szül. 1827. jan. 7. Szkároson Gömörmegyében, hol atyja Cs. antal ref. lelkész volt; ősei a katholikusok vallásüldözése elől menekültek Csehországból Magyarországba. Középiskoláit Srospatakon végezte s a jogot a pesti egyetemen hallgatta. A szabadságharcz alatt ő is honvéd lett és félévig harczolt, midőn a Márczius Tizenötödike cz. laphoz állott belmunkatársnak; irt más szabadelvű lapokba is. 1875. nyarán a rimaszombati kerület megválasztotta orzságos képviselőjeűl. 1884. ápr. lett a gömöri ref. egyházmegye főgondnoka. Meghalt 1890. jún. 17. Rimaszombatban.

Gömör-Kishont 1890. 26. 27. sz. és gyászjelentés.