Kezdőlap

Csider Pál,

tanító.

Munkája: Magyar árithmetika. Tudni illik: oly számvető könyvecske, a melyben vagynak approbáltatott authoroknak reguláik versekben foglalva illendő magyarázatokkal és hasznos példákkal egyben: mely Arithmetikát ez előtt Nagy-Győrben, Csepen, Losonczon, Somlyón s egyebütt practizált, most pedig magyarúl tudó kisdedeknek épületekre kiadott. Buda, 1751.

Szinnyei Könyvészete.