Kezdőlap

Csik János,

községi elemi iskolaigazgató-tanító, szül. 1846. nov. 25. Tabon Somogymegyében, tanítói képesítését 1868-ban Pécsett nyerte; tanított 1868-69-ben Siófokon, 1869-70-ben Nagy-Berényben, 1870-73. Ó-Kanizsán. 1874-ben mint iskolaszéki jegyző és helyettes tanító Aradra kapott meghivást, hol jelenleg mint elemi iskolai igazgató-tanító működik.

Költeménye: A négy évszak a pécsi Kalauzban (VI. évf. 38. sz.), paedagogiai, természetrajzi s gazdasági czikkei pedig a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Néptanítók Lapja (1870. 1873. 1885.), Tanügyi Lapok (1873.), Aradvidéki Tanítóegylet Közlönye (1875-77.) Alföld (1883.), Arad és Vidéke, Méhészeti Lapok (1884 óta állandó munkatársa.) Több czikket irt Vass Mátyás Népiskolai olvasókönyvébe (Szeged, 1884.)

Munkái:

1. Vezérkönyv a méter-rendszer tanításához. A népiskolák I-IV. oszt. számára. Arad, 1875.

2. Arad-vármegye fali térképe iskolai használatra. Szeged, 1879.

3. A mezőgazdaság elemei, népiskolák számára. Arad, 1881. Négy füzet.

Álneve: Orion. (Alföld, 1883-84.)

Szinnyei Könyvészete.

Szőllőssy, Aradmegye Népokt. Intézeteinek Névtára 31.

Lakatos, Arad Története III. 46.

M. Könyvészet 1879. 1881.

Daday, M. Állattani Irodalom 1881-90. és önéletrajzi adatok.