Kezdőlap

Csikány Ferencz.

Munkája: Érzékeny költeményi szűhódolat, melyet alsó-lukaveczi Mixich Miklós óhajtva várt névnapján 1839. keble kimondhatlan örömére zenge. Zágráb.

Petrik Bibliogr.