Kezdőlap

Csikász Villebald,

szent-Benedek-rendi áldozó-pap és gymnasiumi tanár, szül. 1854. ápr. 6. Veszprémben; 1872. szept. 8. a rendbe lépett; 1879. júl. 7. áldozó pappá szentelték föl. Mint okleveles tanár előbb a komáromi gymnasiumban tanított, majd az esztergomiban a természetrajz, földrajz és rajzoló-geometria tanára lett, hol jelenleg is működik.

A növények szárrészlete alak- és élettani tekintetben cz. értekezése megjelent a komáromi kath. gymnasium 1883. Értesítőjében Cs. V. jegy alatt.

Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend Névtára 1888. és önéletrajzi adatok.