Kezdőlap

Csikei István

ev. ref. pap és tanító lehetett, mint korabeli költőink legtöbbje az volt.

Az Illyés prophetáról és Ackáb királyról való história. 3 Reg. 16. cz. bibliai költeményét, melyet 1542-ben Nyigtótfalvában (?) szerzett, tartotta fenn a Hofgref-féle hangjegyes énekgyűjtemény, mely a m. tud. akadémia könyvtárának egyik legnagyobb ritkasága. Megfejtve s átirva kiadta Mátray Gábor, Történeti, bibliai s gunyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból. Pest, 1859. cz. gyűjteményében. Szilády Áron újra kiadta jegyzetekkel a Régi M. Költők Tárában (II. 155.) Neve a versfejekben Cikkeinek van irva.

Toldy F., M. Költészet Története 165.

Szilády Áron, Régi M. Költők Tára II. 447. 484.

Bodnár Zs., Magyar Irodalom Tört. I. 390.