Kezdőlap

Csikuliny János Ferencz.

Kézirati munkája: Josephidos Carolinae libri XII. 4-rét 404. l. (Hexameterek.) Az ajánlás, mely a császárhoz van intézve, 1718. jún. 22. kelt Csáktornyán. (A m. n. múzeum kézirattárában.)