Kezdőlap

Csikvári (Wührl) Jákó,

m. kir. államvasúti felügyelő, ügyosztályvezető, szül. 1847. júl. 26. Borosjenőn Pestmegyében; iskoláit Budán és Esztergomban végezte, mire nehány évig a tanítói pályán működött. 1869-ben hivatalnoka lett a később feloszlott országos gőzhajózási társaságnak, a hol eleinte mint gyakornok, később mint főpénztárnok működött. 1871-ben a m. kir. államvasutak szolgálatába lépett és ez időtől kezdve minden szabad idejét az irodalomnak szentelte. Wührl családi nevét 1881. nov. 17. változtatta Csikvárira.

Czikkei, beszélyei, ismeretterjesztő közleményei 1872-től a következő lapokban jelentek meg: Erdély, Kolozsvári Közlöny, Nagyvárad, Délmagyarországi Lapok; ezután munkatársa lett a Jókai-féle Életképeknek, Fővárosi Lapoknak, Magyarország és Nagyvilágnak; később a Pesti Hirlapba, Honba sat. dolgozott. Szakirodalmi működése 1874-ben kezdődött és irt a Vasúti és Közlek. Közlönybe, Közlekedésbe s a Magyar Tisztviselőbe (1874-76.)

Munkái:

1. A végrendelet. Székesfehérvár, 1867. (Kis regény-féle.)

2. Kalászok az élet mezejéről. Pest, 1870. (Versei s beszélyei többekéivel együtt.)

3. Vasúti könyvvitel. Bpest, 1874.

4. A kik czélt tévesztettek. U. ott. 1876. (Tárczaczikkei s beszélyei.)

5. A világforgalom eszközei, a vasutak, posták és távirdák. U. ott, 1877. Két kötet.

6. A téli estékre. U. ott, 1878. (Beszélyek.)

7. Magyar vasúti lexikon. U. ott, 1879.

8. A közlekedési eszközök, a vasutak, posták, távirdák és a gőzhajózás története. U. ott, 1881-83. Két kötet (30 füzet.)

9. Vasúti számvitel. U. ott, 1887.

Alapította és szerkesztette a Magyar Közlekedésügy cz. havi szakfolyóiratot, melyből 1875-76-ban három kötet jelent meg Budapesten; 1880-ban megindította a Magyar Tisztviselő cz. hetilapot, melyet Perlaky Mihálylyal együtt szerkeszti maig; szépirodalmi dolgozatait is csaknem kizárólag ezen lapban közli. A Somogyi-féle Vasúti Zsebnaptárnak (1889-re) főszerkesztője.

1881-ben a népszinház pályázatára népszinművet is irt: Az apa unokája czímmel, melyet 1882-ben a budai arenában előadtak. (Ism. Pesti Hirlap 185. sz.)

1879-ig Wührl családneve alatt irt. Álnevei és jegye: Borosjenői, Dr. Katona, Cs.

Magyar Könyvészet 1876-78.

Bud. Közlöny 1881. 262. sz.

Kiszlingstein Könyvészete II.

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.