Kezdőlap

Csiky Béla,

ev. ref. elemi tanító, Cs. Viktor és Fekete Anna nemes székely szülők fia, szül. 1864. nov. 17. Folyfalván Maros-Tordamegyében; a gymnasiumot Marosvásárhelyt járta. 1882-ben Nagy-Enyedre ment az ev. ref. tanítóképzőbe, hol az első és második tanfolyam bevégzése után az enyedi leányiskolánál lett tanító s egyúttal tanulását is folytatta. 1886-ban képesítési vizsgát tett és a kolozsvári ev. ref. gymnasiumhoz kapcsolt elemi iskolához nevezték ki tanítónak; innét 1890. aug. a miskolczi evang. ref. tanács őt az ottani ev. ref. fiuiskola IV. osztálya mellé rendes tanítónak nevezte ki, hol jelenleg is működik.

Kolozsvári tartózkodása alatt dolgozott a Család és Iskola cz. nevelésügyi szaklapba.

Munkája: Kolozsvár részletes leirása, Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. Kolozsvár, 1889. (Tankönyv az elemi iskolák számára.)

M. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok.