Kezdőlap

Csiky Károly,

városi tanácsos, szül. 1848. júl. 18. Aradon; iskoláit szülővárosában elvégezvén, 1867-ben Budapestre ment a jogi tanulmányokra. Ennek befejezte után az állam- s birói vizsgálatot letette s 1871-ben a földmivelési miniszteriumnál segédfogalmazó lett. Arad város 1872. febr. 28. aljegyzőjévé, 1875. nov. és 1878-ban ujolag tanácsnokká választotta meg. Jelenleg mint árvaszéki ülnök működik Aradon.

Az Arad és Vidéke cz. lapba irt nehány feltűnést keltett humoros tárczát Csibukcsy álnév alatt.

Lakatos Ottó, Arad Története III. 48. l.