Kezdőlap

Csillag Máté,

hirlapiró, szül. 1866-ban Békés-Szent-Andráson, hol atyja tanári diplomával néptanítóskodott; 12 éves korában szüleit elvesztvén, vagyon nélkül maradt és Mező-Túron egy gazdag családnál nevelősködött, egyúttal ott és Pesten végezte középiskoláit; utóbbi helyen jogot hallgatott; később a budapesti háztulajdonosok egyletének titkára lett.

Elbeszéléseket és tárczákat irt 1878 óta a budapesti s túlnyomóan a vidéki lapokba, közel 500 darabot.

Munkái:

1. Első lépés. Beszélyek. Bpest, 1885. (Ism. Főv. Lapok 1884. 289. sz. P. Napló 322. sz.)

2. Jogásziádák. Humoros beszélyek. U. ott, 1885.

3. Eszményvilágban. U. ott, 1891. (Prózában irt drámai költemény.)

Szerkesztette a Venus (Budapesti Élet) cz. lapot 1889. nov. 2-tól 1891. febr. 1-ig és a budapesti háztulajdonosok és földbirtokosok lapját a Birtokost 1890-ben.

Egy napig kegyelmes úr cz. vígjátékát adták a város-ligeti szinkörben, először 1891. jún. 26.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885.

Nemzet 1891. 175. 320. sz. és önéletrajzi adatok.