Kezdőlap

Csillag Rupert Antal,

benczés tanár, szül. 1807. jún. 10. Győrött; a szerzetbe lépett 1825. okt. 16.; misés pappá szenteltetett 1832. aug. 28.; azután a komáromi gymnasiumban tanított az 50-es évek elejéig, mikor nyugalomba vonult. Meghalt 1862. aug. 5.

Értekezése: Némely észrevételek a tudományok hasznáról, megjelent a komáromi r. kath. gymnasium Értesítőjében 1852.

Pannonhalmi sz. Benedek-rend Névtára 1880. 112.