Kezdőlap

Csincsics Nep. János Miksa,

esztergom-egyházm. áldozópap, a n.-szombati püspöki lyceum theol. tanára, a növendékpapháznak aligazgatója, szentszéki ülnök és Pozsonymegye táblabirája. Meghalt 1836. márcz. 12. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Rede an das vierte Bataillon des löbl. k. k. 2-ten ungarischen Linien-Infanterie Reg. Freyherrn von Hiller, bei Gelegenheit seiner feyerlichen Fahnen-Weihe, gehalten am 17. Juli 1814. Tyrnau.

2. Hitbeli oktatás a keresztény catholica anyaszentegyhznak korosabb ifjuság és mindazok számára... Hye Antal után németből ford. U. ott, 1818.

3. Rede über die vorzüglichsten Tugenden des christlichen Bürgers. Zur Feier der Fahnenweihe des bürg. Scharfschützen-Corps. U. ott, 1819.

4. Beszéd, mellyel főt. királyfia-karcsai Iványi János urat... midőn a nagyszombati kerület helytartóságába beiktattatnék... köszönté jún. 1. 1831. U. ott.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 281. 282.

Petrik Bibliogr.

Necrol. Strigon. 117.