Kezdőlap

Csindi János,

erdélyi származású történetiró.

Bethlen Farkas említi Historiájában egy kéziratban levő művét, Magyarország történetét, melyből Bethlen saját munkájában is sokat fölhasznált.