Kezdőlap

Csintalan Alajos,

kath. plébános, szül. 1827. nov. 23.; iskolái elvégezte után 1851-ben nyár derekán misés pappá szenteltetett; azután az egri egyházmegyében Arlón és Jászberényben káplánkodott; 1857-ben a kékesi parochiába helyezték, melyet 1863-ban az ajákival cserélt föl. 1887-ben nyugalomba vonult és Nagyváradra költözött, hol még azon évben meghalt.

Szépirodalommal, különösen költészettel foglalkozott és népies beszélyeket s verseket irt a Kath. Néplapba, Tanodai Lapokba s az Eger cz. hirlapba.

Emlékkönyv, Eger, 1865.

Babik, Kath. Költészet Története.

M. Sion 1888. 452.