Kezdőlap

Csintalan József,

gymnasiumi tanár Nagyszombatban; ha nem csalódom, ő volt az, kit mint a gyöngyösi nemzeti főiskolából kilépőt említ Kazinczy 1789-ben Gyöngyös város tanácsához irt levelében.

Kézirati munkái: Chorographica descriptio incl. regni Hungariae és Tabella statistica Ungariae (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Kazinczy Ferencz Levelezése I. 454.