Kezdőlap

Csippék Ferencz,

hirlapiró, a Religió belmunkatársa Budapesten.

A pesti növendékpapság Munkálataiban (XXVI. 1862.) jelent meg egy fordítása; több czikket irt a kath. lapokba s folyóiratokba.

Munkái:

1. A pápa helyzete s utolsó szó a római kérdésről. Bpest, 1882. (Francziából ford.)

2. Nehány szó a vallás- és oktatásügyi m. kir. miniszterium 1886-ik évi költségelőirányzatának képviselőházi tárgyalásához. U. ott, 1886. (Különny. a Religióból.)

3. A legfőbb társadalmi kérdés. U. ott, 1891. (Különnyomat a Religióból. Ism. Irod. Szemle.)

Szerkesztette a Katholikus Világ cz. lapot 1888-tól 90-ig Ujpesten.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 59.

Horváth Ignácz Könyvészete.