Kezdőlap

Csippék Sándor,

a theologia doktora s tanára, szentszéki ülnök, zsinati vizsgáló, szül. 1841-ben; fölszenteltetett 1864-ben. 1888-ban a nyitrai papnevelő intézet igazgatója s ugyanazon évben kanonok lett.

Czikkeket irt a M. Államba s a M. Koronába; szent beszédeit kiadta az Isten Igéje cz. folyóiratban és a nyitrai székesegyházról a M. Sionba (1864.) irt.

Munkája: Szent beszéd, melyet szent István Magyarország első apostoli királyának ünnepén... mondott. Bécs, 1883.

Horváth Ignácz Könyvészete 1883.

Schematismus Cleri Nitriensis 1886.

M. Sion 1890. 294.