Kezdőlap

Csiszár Amália, (borbereki) gróf Nemes Gáborné,

Cs. Miklós kir. tanácsos és Folinus Rozália leánya, szül. 1816 körűl; férjhez ment Nemes Gábor grófhoz, kitől két évi házasság után elvált és Alvinczen visszavonulva élt, hol az 50-es években meghalt.

Beszélyeket irt a Honderűbe (1846-47.) és a P. Divatlapba (1847. és 1848. I. Női szózat Erdélyből cz. felhivást.) Az Urházy által szerkesztett Unio zsebkönyvben neve alatt megjelent beszélyt nem ő irta. (Nyilatkozata. Honderű 1847. II.)

Remény 1851. II. 234.

Danielik, M. Irók II. 47.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 168. (férje hibásan neveztetik N. Ferencznek) és Gyalui Farkas szives közlése.