Kezdőlap

Csiszárik János,

theologiai tanár és hitoktató, szül. 1860. nov. 16. Vörösklastromban Szepesmegyében; 1883. apr. 15. misés pappá szenteltetett. 1885 óta theologiai tanár a püspöki lyceumban Kassán.

Munkája: Az üdv ó-szövetségi történelme középiskolai és tanítóképzőintézeti használatra. Kassa, 1890.

Schematismus Cassoviensis 1891. 215.

M. Könyvészet 1890. 159.

Corvina 1890. 19. sz. (Hibásan neveztetik Csicsariknak.)