Kezdőlap

Csiszér János,

véczkei kath. plébános, szül. 1841. jún. 24. Véczkén Udvarhelymegyében.

Czikkeket és verseket irt az Egri Népvilágba s a gyulafehérvári Közművelődésbe, melynek 1880-81-ben társszerkesztője volt; itt jelentek meg Eszmevirágok az élet kertjéből cz. közleményei.

Munkái:

1. Székely czimbalom hangok. Károly-Fehérvár, 1881. (Költemények. Erdélyi róm. kath. Irodalmi Társulat Kiadványai III.)

2. Eszmevirágok az élet kertjéből... (Fordított költemények.)

M. Sion 1890. 469. (Szöllössy K.) és önéletrajzi adatok.