Kezdőlap

Csiszér-Ugróczy Ida,

szül. 1836-ban Foktőn Pestmegyében, hol atyja érsekuradalmi tisztviselő volt; 1856-ban Csiszér Kálmán bátyai földbirtokoshoz ment férjhez. Már mint tiz éves gyermek ügyesen tudott meséket kigondolni és kisebb nővéreit, barátnőit azokkal mulattatta. Nyilvános működését az irodalobman 1868-ban kezdette meg, midőn a Nefelejts cz. szépirodalmi lapba dolgozott, azután a Hölgyek Lapjá-ba, Képes Családi Lapokba és több vidéki lapokba irt beszélyeket és ismeretterjesztő czikkeket.

Munkái:

1. Beszélyek. Pest. 1872.

2. A szerelem harczosai. Regény. Bpest, 1875. Három kötet.

3. Anikó, a kis nő-Robinson. U. ott, 1889.

4. Csillámka, egy boldog ország királynője és a három bűvös strucztojás. Tündérrege. U. ott, (1889.)

1873-ban Ifjusági Könyvtár cz. szépirodalmi ismeretterjesztő folyóiratot adott ki 12 füzetben; 1883. máj. 13-tól nov. 4-ig pedig a Magyar Háziasszony cz. lapot szerkesztette.

Lenczkirálynő cz. 3 felv. népszinművét 1884-ben adták elő Kecskeméten.

Ez idő szerint is foglalkozik a szépirodalommal és a fővárosban él. Két regénye van sajtó alatt: A család számüzöttje és Az elrabolt örökösnő.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok.