Kezdőlap

Csitári (Gramanetz) Kálmán,

gyógyszerész és hirlapiró, szül. 1842. jún. 18. Bozsokon Veszprémmegyében, hol atyja Gramanetz Gábor ügyvéd és megyei tisztviselő volt; iskoláit Veszprémben és Székesfehérvárott végezte s hajlama a gyógyszerészethez vonzotta, melyből oklevelet is szerzett. A 60-as évek elején Székesfehérvárra ment és az ottani lapok mellett dolgozott. 1866-ban résztvett a Klapka-féle invázióban; el is fogták, de magasabb közbenjárásra szabadon bocsátották, mire visszavonult Pankotára, hol folytatta gyógyszerészi pályáját, 1874. júl. 1. megalapította a Székesfehérvár és Vidéke cz. társadalmi, szépirodalmi s közművelődési kétszer hetenként megjelenő lapot, melyet 1881. június 27. Hévvizen (Keszthely mellett) történt haláláig szerkesztett.

Már ifjú korában állandó munkatársa volt a Koszorú, Népzászlója, Nefelejts, Gombostű s Magyar Ujság cz. lapoknak, melyek több czikket és költeményt hoztak tőle; a Gyógyszerészeti lapokba pedig gyógyászati czikkeket irt.

1873. jún. 29-től a Székesfehérvár cz. lapnak segédszerkesztője volt és 1874-ben szerkesztette a Székesfehérvári Figyelő cz. helyi lapot, melyet azon év jún. 27. megszüntetett.

Székesfehérvár és Vidéke 1882. 76. sz.