Kezdőlap

Csizi János,

ev. ref. lelkész, született 1840-ben Mártonfalván Gömörmegyében; tanulmányait Rimaszombatban kezdte 1851-ben, honnan négy év mulva Miskolczra, majd a theologiai szakra Patakra ment. Debreczenben letette a papi vizsgát és több helyen segédkedett, míg utóbb Hanvára, az elbetegesedett Tompa mellé jutott. A költő elhunytával (1868.) ugyanott rendes lelkész lett, de négy évi hivataloskodás után ő is jeles elődje után költözött.

Ifjabb éveiben a költészettel is foglalkozván, a Vasárnapi Ujságban (1863. 1872.) figyelmet keltő versei és czikkei jelentek meg és elbeszéléseket is irt.

Uj M. Athenás 90.